Εταιρική Ευθύνη


Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι καθαρά ενδεικτικές. Αποτελούν μια γενική εικόνα του εύρους και της ποιότητας των διαθέσιμων κατοικιών. Ο παρόν ιστότοπος δεν επέχει θέση συμβολαίου ή εγγύησης. Οι απεικονίσεις, τα σχέδια, η διάταξη και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται προορίζονται για καθοδήγηση μόνο και ενδεχομένως να προκύψουν αλλαγές, καθώς πρόκειται για έργα υπό κατασκευή. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενίοτε σε τέτοιες αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, και η επαλήθευση της πληροφορίας που παρέχεται αποτελεί προσωπική ευθύνη του πελάτη. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ της πραγματικότητας και των περιεχομένων του ιστότοπου.

Αναζήτηση

×
×
Κατεβάστε την κάτοψη

Book an appointment

×