Δηλώσεις Πολιτικής Εταιρείας

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κατά τις Δωροδοκίας, αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 και ISO 37001:2016 γεγονός το οποίο τον καθιστά ανάμεσα στους πρωτοπόρους στο χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ο Όμιλος έχει ορίσει τις ακόλουθες επίσημες Πολιτικές:

Αναζήτηση

×
×
Κατεβάστε την κάτοψη

Book an appointment

×