Διαχείριση έργων

Παροχή υπηρεσιών που αφορά στο τεχνικό σκέλος της κατασκευής ενός κτιρίου και περιλαμβάνει διαχείριση του σχεδιασμού, την κατάρτιση προϋπολογισμού κατασκευής, τον έλεγχο κόστους, την επιλογή και επίβλεψη εργολάβου/ων, τη διασφάλιση ποιότητας και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος έως την παράδοση του έργου.


Αναζήτηση

×
×
Κατεβάστε την κάτοψη

Book an appointment

×